Wykłady żywieniowe i pogadanki

Cieszy nas wzrastająca świadomość wagi prawidłowego odżywiania się i wpływu tego odżywiania na komfort życia w ogólności oraz zdrowie w szczególności. Niestety w większości przypadków wiedza dotycząca zasad prawidłowego żywienia jest dosyć ogólnikowa a i sama potrzeba dopasowania odpowiedniej diety do wymogów organizmu i trybu życia traktowana jest jako „zło konieczne” i najczęściej brak jest odpowiedniej motywacji do zmiany sposobu żywienia a czasem i trybu życia.

W celu zbudowania odpowiedniej podstawy teoretycznej, wzmocnienia motywacji i pogłębienia wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia, oferujemy wykłady żywieniowe i nieco luźniejsze w formie ale równie mocno motywujące pogadanki.

Przeprowadzamy wykłady żywieniowe i pogadanki dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych, m.in.:

  • kobiet w ciąży,
  • mam karmiących,
  • osób odchudzających się,
  • osób starszych,
  • dla dzieci i młodzieży.

Bardzo niedoceniania sztuka perswazji oraz nacisk na merytoryczny przekaz potrafią zdziałać cuda w zmianie przyzwyczajeń w odżywianiu się szczególnie dzieci i młodzieży. Młode i chłonne umysły bez uprzedzeń podchodzą do spraw prawidłowej diety a dopiero kształtujące się nawyki żywieniowe mogą być u swych początków odpowiednio ukierunkowane.